IbShop

IbShop

Overview

Το ibShop αποτελεί μία απλή, εύχρηστη και απόλυτα ολοκληρωμένη λύση ηλεκτρονικών πωλήσεων γιατί μπορεί να λειτουργήσει:

  • Άμεσα.
  • Ανεξάρτητα, χωρίς ανάγκη σύνδεσης με το εμπορικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.
  • Σε όλους του browsers
  • Από όλες τις συσκευές (pc, laptop, tablet, smartphone)

Το ibShop είναι ένας ζωντανός οργανισμός!

Λόγο της αρχιτεκτονικής SaaS, όλες οι ανάγκες των συνεργατών μας που υλοποιούνται κατ' απαίτηση, μπορούν να ενεργοποιηθούν αυτούσιες ή και παραμετροποιημένες σε όλα τα υπόλοιπα καταστήματα γρήγορα και οικονομικά. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψεις τον τροχό απο την αρχή.

Έχουμε διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο την πλατφόρμα ώστε να μπορούμε να ικανοποιούμε τις υφιστάμενες ανάγκες των συνεργατών μας αλλά και μελλοντικές επεκτάσεις!

Χαρακτηριστικά εργαλείου διαχειριστή IBSHOP

Περιεχόμενο

 Δυνατότητα διαχείρισης των κατηγοριών και των στοιχείων του περιεχομένου.
 Δελτίο Τύπου– Νέα  Διαχείριση των δελτίων τύπου και των κατηγοριών αυτών.
 Επικοινωνία  Δυνατότητα εισαγωγής φόρμας επικοινωνίας καθώς και χάρτη Google Map για την εύκολη προσέγγιση στην εταιρεία.
 Newsletter  Αποστολή ενημερωτικού Newsletter στους χρήστης που έχουν εγγραφεί ή και σε εξωτερική δική σας λίστα παραληπτών.
  SEO (Search Engine Optimization)  Ειδική Σχεδίαση ώστε να έχει υψηλή θέση στις μηχανές αναζήτησης καθώς και η δυνατότητα να ορίζουμε ανά προϊόν page title, google description και google keywords.
 Social Media   Δυνατότητα να γίνεται like ή post η σελίδα των προϊόντων μέσω Facebook και .

  Online Κρατήσεις

 Δυνατότητα διαχείρισης δωματίων και υπηρεσιών προς κράτηση και δυνατότητα online κράτησης και επικοινωνίας.
 Banner  Διαχείριση των banner και των ζωνών αυτών. Σε κάθε ζώνη δίνεται η δυνατότητα να ορισθούν  παραπάνω του ενός banner και ο τρόπος που θα εμφανίζονται θα είναι τυχαίος. Δυνατότητα επιλογής εικόνας ή αντικειμένου flash.
 Ημερολόγιο – Event Callendar
 Διαχείριση  των περιεχομένων του ημερολογίου . Δυνατότητα υποστήριξης επαναλαμβανόμενων συμβάντων  ανά εβδομάδα, ανά μήνα και ανά έτος.
 Photo Gallery  Διαχείριση Photo Gallery και των κατηγοριών αυτών. Υποστηριζόμενα format : gif, jpef, png
Video Gallery  Διαχείριση Video Gallery και των κατηγοριών αυτών. Υποστηριζόμενα format video flv, mp4, avi.
Προϊόντα  Διαχείριση προϊόντων και κατηγοριών αυτών (τίτλος, κωδικός, 3 φωτογραφίες, διαθεσιμότητα, υπότιτλος). Δυνατότητα αντιγραφής ή μετακίνησης προϊόντων σε άλλη κατηγορία. Δυνατότητα εισαγωγής – εξαγωγής τιμών σε excel.
Περιοχή Μελών   Οι χρήστες εγγράφονται στον ιστότοπο και μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ενέργειες  τους να αλλάξουν το προφίλ τους, να αλλάξουν τα προσωπικά στοιχεία τους και τα στοιχεία αποστολής.
Χρωματολόγιο-Μεθεθολόγιο   Ο διαχειριστής μπορεί να ορίζει group μεγεθολογίων και χρωματολογίων και να ορίζονται σε μια ομάδα προϊόντων.
Bundle Προϊόντων- cross selling & upselling.   Ο διαχειριστής ορίζει τα προϊόντα που συσχετίζονται (Laptop + τσάντα μεταφοράς) ή τα προϊόντα που δίδονται σε πακέτο προσφοράς. Όταν ο χρήστης επιλέξει κάποιο προϊόν, στο καλάθι εμφανίζονται προϊόντα που σχετίζονται με το αρχικό και πιθανόν να ενδιαφέρουν. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις.
Προσωποποίηση Χρήστη    O χρήστης μπορεί να επιλέξει τις κατηγορίες που τον ενδιαφέρουν έτσι ώστε όταν κάνει login, να εμφανίζονται τα προϊόντα από τις κατηγορίες που τον ενδιαφέρουν.
E-Invoicing    Δυνατότητα αποστολής τιμολογίου μεταξύ προμυθευτή και αγοραστή σε ηλεκτρονική μορφή. Αποστολή Email με προτιμολόγιο σε μορφή PDF.
Ηλεκτρονικά Κουπόνια– E Coupons    Αποστολή εκπτωτικών κουπονιών με ποσό έκπτωσης μέσω email. O χρήστης πριν ολοκληρώσει την παραγγελία του μπορεί να πληκτρολογήσει το κωδικό που του στάλθηκε μέσω email και να λάβει την έκπτωση. O συγκεκριμένος κωδικός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.
Mobile Coupons    Αποστολή εκπτωτικών κουπονιών με ποσό έκπτωσης μέσω SMS. O χρήστης πριν ολοκληρώσει την παραγγελία του μπορεί να πληκτρολογήσει το κωδικό που του στάλθηκε μέσω email και να λάβει την έκπτωση. O συγκεκριμένος κωδικός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά.
Αποστολή Ενημερωτικών SMS   Αποστολή μαζικών και μεμονομένων sms μέσα από το εργαλείο σε χρήστες, με ενημερωτικό και άλλο υλικό (πχ. αλλαγή κατατασης παραγγελίας)
Σύστημα επιβράβευσης Αγορών    O διαχειριστής μπορεί να ορίσει τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν ως δώρα και ο αριθμός των πόντων που θα εξαργηρωθούν θα αντιστοιχεί για κάθε προϊόν-δώρο. Σε κάθε προϊόν μπορεί να ορισεί, είτε μεμονωμένα είτε μαζικά, τον αριθμό των πόντων που αντιστοιχεί στην αγορά του κάθε προϊόντος. Μόλις συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό πόντων θα μπορεί να λάβει δωρεάν κάποιο από τα διαθέσιμα ως δώρα προϊόντα βάσει των αριθμό των πόντων του.
Module Β2Β    Υποστήριξη πελατών χονδρικής. Ο διαχειριστής μπορεί να ορίσει ποσοστά εκπτώσεων ανά κατηγορία καθώς και την περίοδο που θα ισχύει η συγκεκριμένη τιμή. Με αυτή την διαδικασία μπορούμε να ορίζουμε τιμοκαταλόγους χονδρικής. Ο πελάτης χονδρικής αφού κάνει Login θα βλέπει τις τιμές που έχουν οριστεί για τον ίδιο.
Εικαστικό κατά παραγγελία    Η Internet Business Hellas παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας εικαστικού on demand σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό της Internet Business Hellas και θα ολοκληρωθεί, ανάλογα με τις απαιτήσεις σε 5-10 ημέρες.
WishList   Πρόκειτε για ένα εικόνικό καλάθι αγοράς. Ο χρήστης (εγγεγραμμένος ή όχι) μπορεί να εισαγει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και διατήθεται να αγοράσει στο μέλλον. Σε περίπτωση που ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης του για αλλαγές που αφορούν το προϊόν (πχ. διαθεσιμότητα, αλλαγή τιμής, έκπτωση)
Αυτόματη εισαγωγή προϊόντων στο www.skroutz.gr    Δίνετε η δυνατότητα δημιουργίας .xml αρχείου για την αυτόματη εισαγωγή προϊόντων και κατηγοριών στο portαl www.skroutz.gr.
Extra Χαρακτηριστικά προϊόντων    Παρέχεται η δυνατότητα στον διαχειριστή του καταστήματος να συνδέει κατηγορίες προϊόντων με κατηγορίες extra χαρακτηριστικών (Πέραν των κοινών χαρακτηριστικών για όλες τις κατηγορίες όλων των προϊόντων τιμή, τίτλος, κωδικός ...) π.χ. αν η κατηγορία προϊόντων είναι οθόνες υπολογιστών, να υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής διάστασης (ίντσες) ή ανάλυση (1024x768).
Σύνθετη αναζήτηση με βάση τα extra χαρακτηριστικά    Οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα να ταξινομούν τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν με βάση τα extra χαρακτηριστικά τα οποία έχουν καταχωρηθεί ανά κατηγορία προϊόντος. Αν πρόκειται για το παράδειγμα των οθονών υπολογιστών, θα μπορεί να επιλέξει να του εμφανιστούν οι οθόνες με μια συγκεκριμένη διάσταση (18 ίντσες,22 ίντσες κλπ).
Δόσεις    Δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες σας να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες με δόσεις.

 

Contact

[email protected]

Πολυγύρου 3-5 Αθήνα 11527, Τηλ: +30 210 8812784, Fax: +30 210 8833852